دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱
ارتباط با دانشگاه علامه طباطبایی
شماره برگزارکننده
۰۹۹۲۵۹۵۶۹۲۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشگاه علامه طباطبایی

گروه مطالعات سرمایه گذاری آسال با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کند.