دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷
ارتباط با دانشگاه علامه طباطبایی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۳۴۰۸۰۶۴۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشگاه علامه طباطبایی

انجمن علمی حسابداری و مالی بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی