دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۵
ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شماره برگزارکننده
۰۷۱۳۲۱۲۲۷۷۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز رشد فناوری اطلاعات علوم پزشکی و مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت