دانشگاه غیاث‌الدین جمشید کاشانی

دانشگاه غیاث‌الدین جمشید کاشانی

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱۳
ارتباط با دانشگاه غیاث‌الدین جمشید کاشانی
شماره برگزارکننده
۰۲۸-۳۲۸۸۴۰۳۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشگاه غیاث‌الدین جمشید کاشانی

مرکز نوآوری دانشگاه غیاث‌الدین جمشید کاشانی با همکاری شتابدهند دیموند و به منظور حمایت از دانشجویان کارآفرین و برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه، تاسیس شده است.