دانشگاه فنی حرفه ای استان آذربایجان شرقی شماره یک کشوری

دانشگاه فنی حرفه ای استان آذربایجان شرقی شماره یک کشوری

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۳
ارتباط با دانشگاه فنی حرفه ای استان آذربایجان شرقی شماره یک کشوری
شماره برگزارکننده
۰۴۱۳۴۷۷۹۰۱۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشگاه فنی حرفه ای استان آذربایجان شرقی شماره یک کشوری

استان آذربایجان شرقی - تبریز - انتهای منظریه - سایت مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه یک کشوری

کد پستی : 5174913136

صندوق پستی : 135-51745


مخابرات دانشگاه : 12-34779011-041

روابط عمومی : 34765665-041

نمابر : 34779065-041 و 34779066-041