دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند

دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸
ارتباط با دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند
شماره برگزارکننده
۰۹۰۱۷۲۴۸۷۴۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند

دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند با همکاری اتاق بازرگانی بیرجند و دانشگاه بیرجند این رویداد کشوری را برگزار می کند و امید داریم در این راستا تاثیر گذار باشیم .