دانشگاه گلستان - اداره کل ICT استان گلستان

دانشگاه گلستان - اداره کل ICT استان گلستان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با دانشگاه گلستان - اداره کل ICT استان گلستان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشگاه گلستان - اداره کل ICT استان گلستان

معاونت پژوهشی دانشگاه گلستان - اداره کل ICT استان گلستان