دبیرخانه جایزه استارت آپ های برترایران

دبیرخانه جایزه استارت آپ های برترایران

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸
ارتباط با دبیرخانه جایزه استارت آپ های برترایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دبیرخانه جایزه استارت آپ های برترایران

ماموریت دبیرخانه جایزه استارت آپ های برترایران ، شناسایی ومعرفی استارت آپ های برتروارزشمندایرانی است .