دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی

دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱

متاسفانه مشکلی در بارگزاری اطلاعات رخ داده است، لطفا در صورت تکرار با پشتیبانی ایوند تماس بگیرید.

ارتباط با دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۰۵۹۸۱۴-۰۲۱۲۲۰۴۱۸۱۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی

دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی ، رویدادهای مرتبط با فروشندگان وبازاریابان ایرانی شامل موارد زیر را دمیریت می کند : 

-  برگزاری وارزیابی واعطای جوایزبه فروشندگان برترایرانی

- چاپ وانتشار مجموعه مطالب آموزشی وکمک آموزشی در زمینه فروش وبازاریابی

- راه اندازی سازمان فروش در فضای واقعی ومجازی 

- ارایه خدمات بیزینس کوچینگ در زمینه فروش وبازاریابی به سازمان ها وکارآفرینان 

- تامین نیروی انسانی فروش وبازاریابی برای سازمان ها وشرکت ها 

- برگزاری انواع آموزش های حضوری ومجازی در حوزه ی فروش وبازاریابی به روش حضوری ومجازی 

- تهیه وتدوین واجرای استراتژی های فروش وبازاریابی 

- فروش وبازاریابی محصولات وخدمات کارآفرینان وشرکت ها