دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی

دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۰۵۹۸۱۴-۰۲۱۲۲۰۴۱۸۱۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی

دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی ، رویدادهای مرتبط با فروشندگان وبازاریابان ایرانی شامل موارد زیر را دمیریت می کند : 

-  برگزاری وارزیابی واعطای جوایزبه فروشندگان برترایرانی

- چاپ وانتشار مجموعه مطالب آموزشی وکمک آموزشی در زمینه فروش وبازاریابی

- راه اندازی سازمان فروش در فضای واقعی ومجازی 

- ارایه خدمات بیزینس کوچینگ در زمینه فروش وبازاریابی به سازمان ها وکارآفرینان 

- تامین نیروی انسانی فروش وبازاریابی برای سازمان ها وشرکت ها 

- برگزاری انواع آموزش های حضوری ومجازی در حوزه ی فروش وبازاریابی به روش حضوری ومجازی 

- تهیه وتدوین واجرای استراتژی های فروش وبازاریابی 

- فروش وبازاریابی محصولات وخدمات کارآفرینان وشرکت ها