دبیرخانه جایزه مدیریت ایران

دبیرخانه جایزه مدیریت ایران

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۶
ارتباط با دبیرخانه جایزه مدیریت ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دبیرخانه جایزه مدیریت ایران

جایزه مدیریت ایران ، یک جایزه مدیریتی در حوزه ی تعالی فردی ومدیریتی است که زیر نظر وبا مدیریت آقای پروفسور ناصر میرسپاسی ، به مدیران وکارآفرینان برتری که عملکرد مناسبی در حوزه ی مدیریت وراهبری کسب وکار خود دارند اعطاء می گردد .