دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی

دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۴۸
ارتباط با دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۶۰۴۴۶۰۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی

نخستین رویداد ملی احیاگران واحدهای اقتصادی