دبیرخانه هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران

دبیرخانه هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۰
ارتباط با دبیرخانه هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران
شماره برگزارکننده
۰۳۱۴۲۲۲۷۷۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی