دبیرخانه کانون های کارآفرینی دانشگاه پیام نور

دبیرخانه کانون های کارآفرینی دانشگاه پیام نور

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۹
ارتباط با دبیرخانه کانون های کارآفرینی دانشگاه پیام نور
شماره برگزارکننده
۰۹۳۳۷۴۱۹۱۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی