دبیرخانه کانون های کارآفرینی دانشگاه پیام نور

دبیرخانه کانون های کارآفرینی دانشگاه پیام نور

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۷
ارتباط با دبیرخانه کانون های کارآفرینی دانشگاه پیام نور
شماره برگزارکننده
۰۹۳۳۷۴۱۹۱۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی