دبیر خانه آموزش و کارآفرینی خانه شهریاران جوان شهرداری منطقه 4

دبیر خانه آموزش و کارآفرینی خانه شهریاران جوان شهرداری منطقه 4

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳
ارتباط با دبیر خانه آموزش و کارآفرینی خانه شهریاران جوان شهرداری منطقه 4
شماره برگزارکننده
۷۷۱۳۳۸۲۲ - ۰۹۱۹۴۸۷۱۹۲۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دبیر خانه آموزش و کارآفرینی خانه شهریاران جوان شهرداری منطقه 4

دبیر خانه آموزش و کارآفرینی خانه شهریاران جوان شهرداری منطقه 4 ؛ متولی امور آموزش ، توانمند سازی و کارآفرینی جوانان تهرانی