درمانگری

درمانگری

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳
ارتباط با درمانگری
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۳۵۰۹۷۱۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره درمانگری

بدون شک یکی از معضلات امروز جامعه، حرف‌هایی است که هیچگاه تبدیل به عمل نمی‌شود. تقریبا همه موافقند امروزه ما در جامعه ای زندگی می‌کنیم که دریایی از اطلاعات درست و غلط را در اختیار دارد و نه تنها این دریا عمقی به اندازه بندانگشت دارد، حتی به همان بند انگشت نیز عمل نمی‌کنیم. درمانگری نیز با هدف کمک به جامعه در جهت حرکت به سمت عمل به آنچه که می‌داند به جای صحبت کردن در مورد آنها حرکت خود را آغاز کرد.