دفترفرهنگی دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

دفترفرهنگی دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

رویداد‌ها۱۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴۶
ارتباط با دفترفرهنگی دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره برگزارکننده
۰۹۰۲۵۳۹۸۶۵۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی