دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع با همکاری نشریه سامانه نو

دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع با همکاری نشریه سامانه نو

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۰
ارتباط با دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع با همکاری نشریه سامانه نو
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۶۶۷۳۷۱۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع با همکاری نشریه سامانه نو

تشکل های دانشجویی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران