دكتر فیروز نوری کلخوران

دكتر فیروز نوری کلخوران

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۳
ارتباط با دكتر فیروز نوری کلخوران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دكتر فیروز نوری کلخوران

مشاور آموزش و توسعه منابع انساني سازمان‌ها و شركت‌ها