دومین جشنواره پلک آفتاب گراش

رویداد‌های دومین جشنواره پلک آفتاب گراش
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با دومین جشنواره پلک آفتاب گراش
درباره دومین جشنواره پلک آفتاب گراش

دومین جشنواره پلک آفتاب، توسط انجمن عکاسی گراش، با رویکرد آموزش و گسترش این هنر در جنوب ایران برگزار می‌شود. در این رویداد هنری، عکاسان جنوب طی یک هفته، آثار عکاسی خود را در معرض دید عموم می‌گذارند. همچنین کارگاه‌ها و سمینارهای تخصصی عکاسی در این هفته هنری برگزار می‌شود