دومین جشنواره پلک آفتاب گراش

ارتباط با دومین جشنواره پلک آفتاب گراش
درباره دومین جشنواره پلک آفتاب گراش

دومین جشنواره پلک آفتاب، توسط انجمن عکاسی گراش، با رویکرد آموزش و گسترش این هنر در جنوب ایران برگزار می‌شود. در این رویداد هنری، عکاسان جنوب طی یک هفته، آثار عکاسی خود را در معرض دید عموم می‌گذارند. همچنین کارگاه‌ها و سمینارهای تخصصی عکاسی در این هفته هنری برگزار می‌شود