دپارتمان تجارت و بازرگانی گروه مطالعات

دپارتمان تجارت و بازرگانی گروه مطالعات

رویداد‌ها۳۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۲
ارتباط با دپارتمان تجارت و بازرگانی گروه مطالعات
شماره برگزارکننده
۶۶۵۰۶۱۵۶ و ۶۶۵۳۶۹۸۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی