دپارتمان مدیریت حرفه ای

دپارتمان مدیریت حرفه ای

رویداد‌ها۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۶
ارتباط با دپارتمان مدیریت حرفه ای
وبسایت
www.mbaedu.ir
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۴۳۲۰۳۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی