دپارتمان مهندسی پزشکی رادمان

دپارتمان مهندسی پزشکی رادمان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با دپارتمان مهندسی پزشکی رادمان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دپارتمان مهندسی پزشکی رادمان

تنها آموزشگاه دارای دوره های مهندسی پزشکی مطابق با استاندادردهای فنی و حرفه ای در شرق کشور