دپارتمان گرافیک و بازی سازی دانشگاه علم و فرهنگ

دپارتمان گرافیک و بازی سازی دانشگاه علم و فرهنگ

رویداد‌ها۱۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۵
ارتباط با دپارتمان گرافیک و بازی سازی دانشگاه علم و فرهنگ
شماره برگزارکننده
۰۹۲۲۴۵۶۶۴۰۸/ ۰۲۱۸۸۹۸۳۴۳۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دپارتمان گرافیک و بازی سازی دانشگاه علم و فرهنگ

برگزاری دوره ها و ورکشاپ های تخصصی در حوزه گرافیک و بازی سازی