دکتر امید زمانی

ارتباط با دکتر امید زمانی
درباره دکتر امید زمانی

دکتر امید زمانی پزشک و متخصص سلامت همگانی بیش از 15 سال سابقه در اطلاع رسانی و آموزش ایدز دارد و با یونیسف، دفتر جرم و مواد سازمان ملل متحد، سازمان بهزیستی کشور، صدا وسیما، مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت ایدز و صندوق جهانی ایدز و بسیاری از سازمانهای دیگر همکاری داشته است.