دکتر حامد خرسندی نوشهری

دکتر حامد خرسندی نوشهری

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷
ارتباط با دکتر حامد خرسندی نوشهری
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۶۴۱۲۹۵۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دکتر حامد خرسندی نوشهری

دکترای مدیریت، سخنران، مدرس دانشگاه، مدرس مدعو موسسات، شرکت ها و سازمان ها، مشاور امور مالی، مدیریت و کارآفرینی، کارآفرین، محقق، مولف و مترجم کتب مالی و مدیریتی، عضو پیوسته انجمن های معتبر بین المللی