دکتر حامد رضائی

دکتر حامد رضائی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۸
ارتباط با دکتر حامد رضائی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۶۳۳۰۲۰۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دکتر حامد رضائی

دکترای مدیریت بازرگانی

دارای چند عنوان کتاب و مقاله

 

تخصص:

مدیریت استراتژیک

مدیریت بازاریابی

بازاریابی آیین