دکتر ذبیح اله ذبیحی لهرمی

دکتر ذبیح اله ذبیحی لهرمی

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با دکتر ذبیح اله ذبیحی لهرمی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۱۲۲۳۹۹۱۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دکتر ذبیح اله ذبیحی لهرمی

پژوهشگر پسادکتری دانشگاه صنعتی امیرکیر