دکتر رضا ناظری

دکتر رضا ناظری

رویداد‌ها۱۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۵
شنبه ۲۸ فروردین

نشخوار ذهنی جلسه هفتم

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر رضا ناظری
شنبه ۲۱ فروردین

نشخوارذهنی جلسه ششم

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر رضا ناظری
شنبه ۱۴ فروردین

نشخوارذهنی جلسه پنجم

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر رضا ناظری
شنبه ۲۳ اسفند

نشخوار ذهنی جلسه4

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر رضا ناظری
شنبه ۹ اسفند

نشخوارذهنی جلسه سوم

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر رضا ناظری
شنبه ۲ اسفند

نشخوارذهنی جلسه دوم

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر رضا ناظری
شنبه ۲۵ بهمن

نشخوار ذهنی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردکتر رضا ناظری
ارتباط با دکتر رضا ناظری
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۸۴۸۶۹۸۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام