دکتر رضا ناظری

دکتر رضا ناظری

رویداد‌ها۲۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۲
شنبه ۵ تیر

نشخوارذهنی جلسه پانزدهم

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر رضا ناظری
شنبه ۲۹ خرداد

نشخوارذهنی جلسه چهاردهم

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر رضا ناظری
شنبه ۲۲ خرداد

نشخوارذهنی جلسه سیزدهم

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر رضا ناظری
شنبه ۱ خرداد

نشخوارذهنی جلسه یازدهم

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردکتر رضا ناظری
شنبه ۱۸ اردیبهشت

نشخوارذهنی جلسه دهم

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر رضا ناظری
شنبه ۱۱ اردیبهشت

نشخوارذهنی جلسه نهم

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر رضا ناظری
شنبه ۴ اردیبهشت

نشخوارذهنی جلسه هشتم

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر رضا ناظری
شنبه ۲۸ فروردین

نشخوار ذهنی جلسه هفتم

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر رضا ناظری
شنبه ۲۱ فروردین

نشخوارذهنی جلسه ششم

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر رضا ناظری
شنبه ۱۴ فروردین

نشخوارذهنی جلسه پنجم

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر رضا ناظری
شنبه ۲۳ اسفند

نشخوار ذهنی جلسه4

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر رضا ناظری
ارتباط با دکتر رضا ناظری
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۸۴۸۶۹۸۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام