دکتر زینب حمیدزاده

دکتر زینب حمیدزاده

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۶
ارتباط با دکتر زینب حمیدزاده
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دکتر زینب حمیدزاده

مشاور امور بانوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور