دکتر سعید سعیدی پور

دکتر سعید سعیدی پور

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۳۷
ارتباط با دکتر سعید سعیدی پور
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۹۰۲۲۱۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دکتر سعید سعیدی پور

مدرس دانشگاه و مشاور راهبرد شغلی،رشد فردی و سازمانی 

کارآفرین برتر سال 1398