دکتر عباس خدابخش

دکتر عباس خدابخش

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۷
ارتباط با دکتر عباس خدابخش
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۷۹۷۹۶۰۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دکتر عباس خدابخش

عضو هیإت علمی دانشگاه، پژوهشگر، نظریه پرداز و نویسنده