دکتر عباس نوروزی

دکتر عباس نوروزی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با دکتر عباس نوروزی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۴۴۴۳۵۹۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دکتر عباس نوروزی

دکترای اقتصاد پولی و مدرس دوره های ارزهای دیجیتال