دکتر عسکری

دکتر عسکری

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با دکتر عسکری
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دکتر عسکری

فوق دکترا از دانشگاه صنعتی شریف، مشاور کسب و کار در دانشگاه شریف