دکتر عطاءاله هرندی

دکتر عطاءاله هرندی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۴
ارتباط با دکتر عطاءاله هرندی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دکتر عطاءاله هرندی

مدرس دانشگاه و مشاور حوزه مدیریت استراتژیک