دکتر لیلی محمدخانلی و آرزو جهانی

دکتر لیلی محمدخانلی و آرزو جهانی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با دکتر لیلی محمدخانلی و آرزو جهانی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دکتر لیلی محمدخانلی و آرزو جهانی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز