دکتر محمد علی موسوی

دکتر محمد علی موسوی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با دکتر محمد علی موسوی
شماره برگزارکننده
۲۲۸۹۵۳۰۱-۲۲۸۷۷۲۶۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دکتر محمد علی موسوی

موسسه کاوشگران اندیشه پرسیس برگزار کننده کارگاهها و سمینارهای آموزشی بین المللی.