دکتر محمود فاتحی

دکتر محمود فاتحی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸
ارتباط با دکتر محمود فاتحی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۴۳۳۵۲۱۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دکتر محمود فاتحی

مدرس دانشگاه؛ 20 سال سابقه اجرایی و مشاوره مالی؛ عضو انجمن حسابداران خبره ایران؛ عضو انجمن مدیران مالی اصفهان