دکتر مسعود فرازنده

دکتر مسعود فرازنده

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با دکتر مسعود فرازنده
شماره برگزارکننده
۰۹۳۳۳۶۱۰۷۰۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دکتر مسعود فرازنده

دکتری حقوق عمومی
مدرس دانشگاه
پژوهشگرحقوقی
مشاورحقوقی شهرداری کرج
مشاورسابق آموزش و پرورش