موسسه آموزشی مهاجر

موسسه آموزشی مهاجر

رویداد‌ها۱۰
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۹۵۷
یک‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۳۰

وبینار رایگان معرفی دوره مقاله نویسی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارموسسه آموزشی مهاجر
سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰

وبینار رایگان معرفی دوره مقاله نویسی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارموسسه آموزشی مهاجر
یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۳۰

دوره نرم افزار MAXQDA

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارموسسه آموزشی مهاجر
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۳۰

وبینار رایگان معرفی دوره مقاله نویسی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارموسسه آموزشی مهاجر
سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۰

معرفی دوره مقاله نویسی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارموسسه آموزشی مهاجر
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۰

معرفی دوره مقاله نویسی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارموسسه آموزشی مهاجر
سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۰

معرفی دوره مقاله نویسی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارموسسه آموزشی مهاجر
سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۰

معرفی دوره مقاله نویسی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارموسسه آموزشی مهاجر
چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰

معرفی دوره آموزش مقاله نویسی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارموسسه آموزشی مهاجر
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۰

معرفی دوره آموزش مقاله نویسی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارموسسه آموزشی مهاجر
ارتباط با موسسه آموزشی مهاجر
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۹۷۳۵۱۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام