پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تیم طراحی بازی های آموزشی دکتر گیم

پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تیم طراحی بازی های آموزشی دکتر گیم

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۶
ارتباط با پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تیم طراحی بازی های آموزشی دکتر گیم
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۲۰۵۵۳۶۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تیم طراحی بازی های آموزشی دکتر گیم

پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تیم طراحی بازی های آموزشی دکتر گیم