دکتر یوسف حسن پور کالسالاری

دکتر یوسف حسن پور کالسالاری

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با دکتر یوسف حسن پور کالسالاری
وبسایت
http://itsr.ir
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۹۳۴۶۴۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دکتر یوسف حسن پور کالسالاری

مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی