دیموندلب

دیموندلب

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۵
ارتباط با دیموندلب
شماره برگزارکننده
۰۹۹۱۳۱۸۲۳۶۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دیموندلب

دیموندلب یا دپارتمان آموزش دیموند، دوره‌هایی را جهت آماده سازی افراد برای راه‌اندازی استارتاپ و ورود به بازار کار برگزار می‌کند.