دیموند اصفهان

دیموند اصفهان

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰
ارتباط با دیموند اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۹۹۰۶۲۶۵۵۴۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دیموند اصفهان

گروه گسترش نوآوری دیموند- دفتر اصفهان