دیموند اصفهان

دیموند اصفهان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷
ارتباط با دیموند اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۹۹۰۶۲۶۵۵۴۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دیموند اصفهان

گروه گسترش نوآوری دیموند- دفتر اصفهان