رادیوتوان و آکادمی برندینگ برنداکسین

رادیوتوان و آکادمی برندینگ برنداکسین

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با رادیوتوان و آکادمی برندینگ برنداکسین
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۲۱۱۴۲۹۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره رادیوتوان و آکادمی برندینگ برنداکسین

رسانه تخصصی با اجرای افراد دارای معلولیت با هدف ایجاد روحیه و افزایش انگیزه برای تمامی افراد جامعه