رامز جعفری مرندی

رامز جعفری مرندی

رویداد‌ها۱۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۳
ارتباط با رامز جعفری مرندی
شماره برگزارکننده
+۹۸ ۹۱۲ ۲۸۹ ۲۳۱۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره رامز جعفری مرندی

مربی رسمی و باسابقه یوگا با تخصص یوگا نیدرا