مهندس یوسفی

مهندس یوسفی

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با مهندس یوسفی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مهندس یوسفی

کارشناسی ارشد مواد 

بازرس بین المللی جوش

بازرس بین المللی سازه و ساختمان