رضا سعیدی

رضا سعیدی

رویداد‌ها۱۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹
ارتباط با رضا سعیدی
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۴۴۶۹۹۶۲۸ و ۴۴۶۹۹۶۱۷-۰۲۱ و ۰۹۹۰۲۱۹۴۱۸۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره رضا سعیدی

در این همایش فرا خواهید گرفت:

اقدامات موثر در افزایش فروش محصولات خانگی

بازارهای جدید فروش محصولات خانگی

کسب و کارهای خانگی خدمات محور

راه اندازی کسب و کارهای خانگی

تکنیک های افزایش فروش در اینستاگرام

 

تکنیک های عکاسی از محصول با موبایل