رضا محمدی

رضا محمدی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۴
ارتباط با رضا محمدی
شماره برگزارکننده
۰۹۲۱۷۰۵۲۴۷۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره رضا محمدی

این اردو برای اولین بار در تاریخ ایران میباشدرضا محمدی و تیم همراه برگزاری این دیادر رو برعهده دارندهمچنین تهران 18 فروردین 95 و اهواز 18 اردیبهشت 95 برگزار خواهد شد