رقابت های تخصصی مهارت سنجی فن آورد

رقابت های تخصصی مهارت سنجی فن آورد

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶
ارتباط با رقابت های تخصصی مهارت سنجی فن آورد
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره رقابت های تخصصی مهارت سنجی فن آورد

دبیرخانه دومین دوره رقابت های تخصصی مهارت سنجی فن آورد (بزرگ ترین مسابقه تخصصی مهارت سنجی کشور که جوایز آن 120 سکه بهار آزادی و ارائه تضمین استخدام به برگزیدگان می باشد) در نظر دارد پس از برگزاری مرحله اول رقابت ها که به صورت اینترنتی برگزار شد و در آستانه مرحله نهایی رقابت ها که به صورت حضوری برگزار می گردد، کارگاه های آموزشی یک روزه در برخی از رشته های مسابقه برگزار نماید.