ره نشان

ره نشان

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با ره نشان
شماره برگزارکننده
۶۶۱۶۵۳۷۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره ره نشان

ره‌نشان فرصتی است برای دانشجویانی که آرزوی حل مسائل کشور را در سر می پرورانند اما هنوز در پی راه اند. در تلاشند چالش های کشور را بشناسند، قدم در راه نهند، تجربه کنند، بیاموزند و استعداد هایشان را شکوفا کنند. می کوشیم بستری باشیم برای انتخاب هوشمندانه و همراهی باشیم برای شروع آگاهانه.